Privacyverklaring

Bibliotheek Westland is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 6 mei 2021 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.