Taalmaatjes project

Betrokken Westlanders werden opgeleid en zetten zich in als Taalmaatje bij taalhuis Westland.