Digisterker voor nieuwkomers

Op 19 april was er in Bibliotheek Naaldwijk een evaluatiebijeenkomst van Digisterker voor nieuwkomers. De cursus die de bibliotheek verzorgt om iedereen digivaardiger te maken, wordt ook voor nieuwkomers gegeven. Daar is een tolk bij aanwezig om extra uitleg te geven. De evaluatie was nuttig om verbeterpunten aan te geven zodat de cursus nog beter op de vraag en de behoeften van de cursisten kan worden afgestemd.