Bekende Westlanders worden taalmaatje

Tijdens de Week van de Alfabetisering werden bekende en betrokken Westlanders opgeleid tot Taalmaatje. Onder andere burgemeester Arends zet zich komende tijd in om samen met een taalvrager aan de slag te gaan om Nederlands te spreken. Stichting lezen en Schrijven verzorgde de training en directeur Anne Rube van Probiblio, serviceorganisatie voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland reikte certificaten uit. Het project wordt landelijk opgepakt door andere bibliotheken.