Bibliotheek Westland, daar geeft u om!

Draagt u Bibliotheek Westland een warm hart toe? Word dan sponsor of donateur!De missie van Bibliotheek Westland is een zo breed mogelijke doelgroep toegang te bieden tot informatie en media. Maar de bibliotheek wil er ook juist zijn voor kinderen, senioren en groepen in de samenleving, die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze niet goed kunnen lezen en schrijven en/of onvoldoende ICT- en informatievaardigheden hebben.

De vraag van klanten/gebruikers en opdrachtgever (overheid) is permanent aan verandering onderhevig. Permanente innovatie en het ontwikkelen van (nieuwe) producten en diensten vragen veel van de bibliotheek, juist in een tijd waarin subsidies afnemen. De bibliotheek moet dus meer eigen inkomsten verwerven via haar klanten maar ook via fondsen en sponsors. Voor sponsors die zich willen profileren als een maatschappelijk verantwoorde instelling kan de bibliotheek een goede samenwerkingspartner zijn.De bibliotheek is een bekend merk dat veel mensen (en niet alleen de vele leden) een warm hart toedragen. De bibliotheek heeft een sterke band met de lokale samenleving.

Missie van Bibliotheek Westland

De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.
Bibliotheek Westland stimuleert lezen en leesplezier, mediawijsheid, laagdrempelige toegang tot informatie en sociale ontmoeting. Hiermee schept de bibliotheek voorwaarden voor een leven lang leren en maatschappelijke participatie van individuen en maatschappelijke groeperingen.

Bent u particulier

Bent u een bedrijf