Vernieuwing contract voor dBos bij PCPOW

Het contract om de komende vijf jaar de samenwerking voort te zetten, is getekend. Koepeldirecteur Henri Koele en Renske van Kooij, directeur Bibliotheek Westland, ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de Bibliotheek op school bij alle PCPOW scholen in het Westland.

Contractverlening voor Bibliotheek op school alle scholen van de koepel PCPOW

De Bibliotheek op School (dBos) is een leesbevorderend programma dat Bibliotheek Westland aanbiedt op meerdere scholen in het Westland. Het is een landelijk ondersteund programma dat leesplezier en leesbevordering stimuleert. Lezen is immers belangrijk voor taalontwikkeling en taalbegrip. In Westland zijn inmiddels 21 scholen, waaronder alle PCPOW scholen, aangesloten bij dit programma, dat naast een mooie actuele collectie boeken, ook leesconsulenten opleidt, jaarlijks de monitor afneemt, leesactiviteiten en lesprogramma’s aanbiedt. Leesplezier maakt betere lezers en daar hebben kinderen hun leven lang profijt van.