Taalhuis Westland ontvangt certificaat

Op donderdag 8 september 2022, tijdens de Week van Lezen en Schrijven, van 8 tot en met 14 september, werden betrokken Westlanders opgeleid via een speciale training tot taalmaatje in Bibliotheek ’s-Gravenzande. Wethouder Rombout overhandigde de certificaten aan de deelnemers en was vol lof over hun inzet om als taalmaatje aan de slag te gaan. Vol lof was ook Willem Camphuis, directeur Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal over het Taalhuis Westland en de samenwerking van de partners. Hij overhandigde het rapport van de certificering aan wethouder Rombout.

Betrokken Westlanders worden taalmaatje

In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Bijna tweederde hiervan is van autochtone afkomst. In de gemeente Westland hebben meer dan 16.000 mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Zij kunnen moeite hebben met het invullen van formulieren, werken met een computer of het begrijpen van informatie over gezondheid en zorg.

Taalproblemen in Westland
In het Westland zijn ongeveer 16.000 mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Een klein gedeelte hiervan is nog niet zo lang in Nederland. Taalhuis Westland zet zich in om deze nieuwe Westlanders zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren, om volwaardig te kunnen participeren in onze Westlandse samenleving. Betrokken Westlanders uit het bedrijfsleven, de politiek en het maatschappelijke veld gaan zich inzetten als taalmaatje voor een statushouder. Uniek voor het Westland en uniek voor Nederland dat het verminderen van laaggeletterdheid zo breed wordt gedragen door de lokale samenleving.

Taalhuis Westland
Het taalmaatjes project wordt uitgevoerd door het Taalhuis Westland. Het Taalhuis is een initiatief van Gemeente Westland, Stichting Lezen en Schrijven, Vitis Welzijn, Vluchtelingenwerk Westland, ROC Mondriaan, Doe Weer Mee!, Patijnenburg en Bibliotheek Westland. Onlangs is het Taalhuis Westland gecertificeerd door Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).