Convenant Taalnetwerk Jong ondertekend

BoekStart, het programma dat ministerie van OC&W heeft ontwikkeld ter bevordering van voorlezen en taalontwikkeling bij jonge kinderen, wordt ook in kinderopvang aangeboden op diverse locaties. Zo komen de kinderen via de kinderopvang in aanraking met boeken en voorlezen waardoor de woordenschat van de kinderen wordt vergroot en hun taalontwikkeling gestimuleerd.

100% BoekStart in kinderopvang

Binnen dit programma werken Bibliotheek Westland en alle kinderopvanginstellingen structureel samen. Naast Okidoki, Kwest, Simba, De Lange Keizer en Partou zijn nu ook 2samen en Tiktak, Eigenwijs, Blocky en Beregoed aangesloten. Dat betekent dat in Westland alle kinderen die de kinderopvang en peuterspeelzaal bezoeken op deze manier gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Vandaag ondertekenden ze met elkaar en met Gemeente Westland, Stichting Lezen en Bibliotheek Westland het Convenant Taalnetwerk Jong Westland.

Goede ontwikkeling
“Het is geweldig dat ook de laatste locaties zijn aangesloten”, aldus Renske van Kooij, directeur Bibliotheek Westland. “Samen zetten we de schouders onder de taalontwikkeling van onze Westlandse kinderen. Wij zorgen voor een mooi voorleesklimaat door een inspirerende leeshoek met bijbehorende collectie neer te zetten. Iedere locatie heeft een pedagogisch medewerker die is geschoold op het gebied van voorlezen en taalontwikkeling voor jonge kinderen.”

Dagelijks voorlezen
“Waarom voorlezen zo belangrijk is? Het stimuleert niet alleen de taalontwikkeling en de fantasie maar vergroot op een heel natuurlijke manier de woordenschat. Door steeds weer nieuwe verhalen aan te beiden, komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden. Daarnaast neemt de focus en concentratie toe en wordt de fantasie geprikkeld.” licht Gonneke Wegner, projectcoördinator toe. Jonge kinderen die elke dag worden voorgelezen hebben een grotere woordenschat als zij naar de basisschool gaan. Dat bepaalt weer hoe goed zij mee kunnen komen en de aangeboden leerstof kunnen verwerken.

Landelijke trend
In Westland zijn alle locaties nu aangesloten bij het BoekStart programma. Het is geweldig dat de kinderopvang het Boekstart programma zo enthousiast heeft omarmt.
Dat is niet overal in Nederland het geval. Westland loopt hierin voorop samen met grote steden als Venlo en Groningen. Gemeente Westland steunt dit programma en vindt het een mooie prestatie dat we in Westland al zo ver zijn. Een goede taalontwikkeling en een grote woordenschat zijn belangrijk om laaggeletterdheid te voorkomen. Preventie is immers beter dan bestrijden.
Op 15 juni 2023 is het samenwerkingsconvenant feestelijk ondertekend met alle locaties om deze samenwerking te bezegelen.