Betrokken Westlanders zetten zich in als Taalmaatje

Op vrijdag 8 september, tijdens de Week van Lezen en Schrijven, van 8 tot en met 15 september, werden bekende en betrokken Westlanders opgeleid via een speciale training tot taalmaatje in Bibliotheek ’s-Gravenzande. Wethouder Van Staalduinen overhandigde de certificaten aan de deelnemers “Met mijn achtergrond als leerkracht, word ik hier heel blij van! Geweldig dat jullie je inzetten om mensen de Nederlandse taal nog beter te leren”.

Week van Lezen en Schrijven

In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Bijna tweederde hiervan is van autochtone afkomst. In de gemeente Westland hebben meer dan 16.000 mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Zij kunnen moeite hebben met het invullen van formulieren, werken met een computer of het begrijpen van informatie over gezondheid en zorg. Een klein gedeelte hiervan is nog niet zo lang in Nederland, het grootste deel is geboren en getogen Westlander. Taalhuis Westland zet zich in om Westlanders zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren, om volwaardig te kunnen participeren in onze Westlandse samenleving. Betrokken Westlanders uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de politiek en het maatschappelijke veld gaan zich inzetten als taalmaatje om een diverse groep taalleerders verder te helpen met de Nederlandse taal. Uniek voor het Westland en uniek voor Nederland dat het verminderen van laaggeletterdheid zo breed wordt gedragen door de lokale samenleving.

Taalnetwerk
Taalhuis Westland, onderdeel van Bibliotheek Westland, voert het taalmaatjes project uit. Als trekker van het taalnetwerk wordt samen met partners bijgedragen aan voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Partners hierin zijn Gemeente Westland, Stichting Lezen en Schrijven, Vitis Welzijn, Vluchtelingenwerk Westland, ROC Mondriaan, Doe Weer Mee!, Patijnenburg en Bibliotheek Westland.
Heb je ook interesse om Taalmaatje te worden? Kijk dan op www.bibliotheekwestland.nl/digitaalhuis