Klik & Tik

Samen met een begeleider wordt er door middel van korte videofragmenten een instructie gegeven. Na elk videofragment kun je direct aan de slag met de oefeningen.

Bij Klik & Tik kunnen naar keuze 5 onderdelen worden behandeld: de start, de basis, het internet op, samen op het web, de tablet

Klik & Tik de start
Je begint bij het begin. Je leert alles over de computer, klikken, typen.

Klik & Tik de basis
Je gaat verder met e-mailen en je maakt een begin met het internet.

Klik & Tik het internet op
Je leert hoe je websites zoekt en bekijkt, hoe je een e-mail schrijft en verstuurt en hoe je bestanden kunt downloaden. Alles wordt geoefend op een virtuele website van een dierentuin.

Klik & Tik samen op het web
Je leert om te gaan met sociale media als Facebook, Skype en WhatsApp. Ook maak je kennis met Instagram, LinkedIn en YouTube.
 

Klik & Tik de tablet
Je leert omgaan met de tablet.


Meer informatie kun je opvragen via 0174-226404, info@biblotheekwestland.nl of bij de balie van de bibliotheek. Het is ook mogelijk om via Oefenen.nl zelf aan de slag te gaan.