Spreekuren Taalhuis

Het lijkt zo gewoon - zeker voor wie die dit stukje leest - Nederlands schrijven, lezen, spreken en omgaan met een computer. Jammer genoeg is dat nog steeds niet voor iedereen even gemakkelijk.

In nauwe samenwerking met Gemeente Westland, Vitis Welzijn, Vluchtelingenwerk, ROC Mondriaan en Stichting Lezen en Schrijven heeft Bibliotheek Westland de bestrijding van laaggeletterdheid in het Westland opgepakt. Taalhuis Westland is een van de instrumenten in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Taalhuis Westland


Spreekuren Taalpunt Westland in Bibliotheek Naaldwijk
maandag  14.00 - 16.00 uur

Spreekuren Taalpunt Westland in Bibliotheek ´s-Gravenzande
dinsdag    14.00 - 16.00 uur

Spreekuren Taalpunt Westland in Bibliotheek Monster
woensdag 14.00 - 16.00 uur

Spreekuren Taalpunt Westland in Bibliotheek Wateringen
donderdag 14.00 - 16.00 uur